Karate
05
Nov
2018
11
Nov
2018

WKF - Senior World Championships

WiZink Center
Av. Felipe II, S/N, 28009 Madrid, Spagna Madrid (SPA)